Klub Oplaňáček

Klub „OPLAŇÁČEK“ je zřízen jako volné sdružení lidí za účelem poskytování veřejných služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a společenských potřeb se zaměřením na posilování rodinné vzájemnosti a rodinných tradic.

V tomto klubu se scházíme pravidelně čtvrtky a pátky od 17:30 do 19:00. Popřípadě i déle, záleží na momentální náladě. Čtvrtky jsou zaměřené na cvičení a záleží na tom, jaké věkové kategorie převládají a podle toho vybereme cvičení. Nejmenší děti cvičí pomocí her a říkadel. Předškolní a malí školáčci už zvládají například jednoduchý aerobik  nebo roztleskávačky, které velice rády nacvičují starší školačky. Pro ženy všech věkových kategorií vybíráme cvičení na posílení problémových partií, také aerobik, strečink a břišní tance. Pátky věnujeme výtvarným činnostem, zejména keramickému kroužku. Dále pak různým výtvarným technikám, jako třeba malování na vajíčka před Velikonocemi, zdobení věnečků na Vánoce, ubrousková technika, malování na trička, malování na sklo a podobně. Několikrát do roka zde pořádáme akce pro děti, které je vzhledem k nepřízni počasí nutné umístit pod střechu. Například karneval, Mikulášská besídka, dětský den a podobné. Klub velice dobře splňuje funkci mimoškolní a mimorodinné výchovy a zájmové činnosti dětí i dospělých. Děti potřebují společnost jiných dětí a dospělých a maminky si zase velice rády vyměňují své zkušenosti ze života. Do budoucna  zamýšlíme do klubu umístit regály na knihy a časopisy a rozšířit tak služby o jistou formu čítárny a knihovny.


Detsky_denDetsky_den09

 

 

 

 

 

 

 KolOplan
Mikulasska

 

 

 

 

 


Zřizovací listina klubu "Oplaňáček"

Pověření do funkce


AKCE v roce 2023 

 • 6.1.  Tři králové
 • 25.3. Zastupitelstvo 
 • 7.4.  Velká noc - poklady
 • 22.4.  Historie Oplan - 
 •            procházka
 • 30.4.  Čarodějnice
 • 3.6.   Dětský den
 • 10.6.  Zastupitelstvo
 • 17.6.  KolOplan –cyklo závod            (ZMĚNA) 
 • 30.6.  Zastupitelstvo
 • 5.8.    Nohejbal 
 • 19.8.  pouť/kaplička(644 let)
 • 16.9.  Zastupitelstvo
 • 23.9. Petanque-Oplany Open
 • 7.10.  Den seniorů
 • 28.10. Oslavy ČSR
 • 25.11. Adventní věnce
 • 5.12.   Mikuláš
 • 10.12.  Zastupitelstvo
 • 27.12. Vánoční turnaj
 •            ve stolním tenise
 • 30.12. Zastupitelstvo
 • 31.12. Silvestr 
Na OÚ můžete získat tyto dokumenty: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru živnostenského podnikání, výpis bodového hodnocení, výpis z modulu autovraků, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách

Napište nám